Hjälp människor som flyr från krig och förföljelse

Barn på flykt kan genom utbildning och få nytt hopp om framtiden. I skolan får de också en fast punkt i vardagen. De kan leka och få hjälp att ta itu med smärtsamma upplevelser. 

Som givare bidrar du också till vår drift av flyktingläger, god sanitet i krisområden och till att ge människor på flykt rättshjälp.

Över 65 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse. Hälften av dem är barn. Tillsammans kan vi hjälpa fler!

Detta gör vi för människor på flykt

  • Mat, rent vatten och tak över huvudet
  • Skola och utbildning till barn och ungdomar
  • Utbildning i sömnad, mekanik och andra yrkesutbildningar för ungdomar
  • Varma kläder, filtar, ved och spisar på vintern
  • Rent vatten och säkra sanitetsförhållanden
  • Organisering och drift av flyktingläger
  • Rättshjälp
År 2017 fick 9 miljoner människor på flykt stöd från NRC Flyktinghjälpen. Läs mer här. Hjälpen kommer fram!